×
English (United States) English

Veelgestelde Vragen (FAQ) | PossibilIT Integratieoplossingen

FAQ

Welkom bij onze Veelgestelde Vragen (FAQ). Hier vind je uitgebreide antwoorden en inzichten over de functionaliteiten en eigenschappen van onze Chargebee-integratieproducten. Verken ze om beter te begrijpen hoe onze connectoren jouw facturatie- en CRM-processen kunnen vereenvoudigen.

Chargebee2Exact Integratie

Van Chargebee naar Exact: Klanten, Facturen, Creditnota's, Abonnementen/Add-ons/Kosten/Coupons en Betalingen (* scale of hoger). Van Exact naar Chargebee: Betalingen.

De bidirectionele synchronisatie van betalingen (offline naar Chargebee, online betalingen naar Exact als controle), het toewijzen van inkomsten van itemgroep tot op het niveau van itemprijs, inkomstenmapping op couponniveau en aanpasbare synchronisatieconfiguratie.

Elk product in Chargebee wordt gesynchroniseerd met Exact, waar het is verbonden met een itemgroep. Zowel de itemgroep als het item zelf kan worden toegewezen aan een grootboekrekening voor inkomsten. Dit is een handmatige taak als je het item zelf wilt verbinden.

Nee, Chargebee2Exact actualiseert alleen klantinformatie en verzorgt een synchronisatie van de objecten en informatie zoals vermeld op pagina 11, de factuurstaus wordt beheerd door Exact’s eigen afstemmingsmechanisme.

Ja, de connector respecteert alle BTW-configuraties en gebruikt financiële periodes om (uitgestelde) inkomsten te boeken. Inkomsten die beginnen in reeds afgesloten periodes kunnen automatisch naar de huidige periode worden verplaatst. Met behulp van kostenplaats- en kostencentrumtoewijzing per land, itemgroep en jaar. Zelfs uitgestelde inkomsten van creditnota’s worden aangepast om overeen te komen met de factuur die ze crediteren indien nodig.

Uitgestelde omzet bepaling wordt door Exact zelf gedaan op basis van de van en tot velden op verkoopboekingen, hier heeft de conenctor geen invloed op. (Er kan wel worden gekozen om uitgestelde omzet helemaal niet te gebruiken via een feature)

Het is niet mogelijk om facturen of creditnota's in Chargebee te verwijderen en met dezelfde nummers opnieuw te genereren. Alleen de originele factuur of creditnota zal gesynchroniseerd worden.

Synchronisaties falen alleen wanneer de gesynchroniseerde data incorrect is. Een veelvoorkomende reden voor synchronisatiefouten is onjuist samengevoegde klanten (resulterend in een "nieuwe" klant) in Exact, onjuist geformatteerde BTW-nummers in Chargebee die door Exact strenger worden gevalideerd, financiële periodes niet beschikbaar (vaak wanneer een nieuw jaar begint). Verkeerd geconfigureerde toewijzing van BTW, betalingsvoorwaarden is een andere, evenals een onvolledige configuratie van inkomsten voor items (waar noch het item noch de itemgroep aan een grootboekrekening voor inkomsten is toegewezen).

Zeker! Je hebt echter de Enterprise versie van Chargebee2Exact nodig om een maximum van 3 verschillende entiteiten toe te staan.

Prijzen zijn te vinden op deze pagina en worden per maand vermeld. Je Chargebee plan bepaalt meestal welke versie je nodig hebt.

Ja. Om dit te bereiken zijn de volgende voorwaarden vereist: een applicatieregistratie in je Azure Entra ID.

Ja, op basis van nieuwe functionaliteit en klantenfeedback updaten we de connector regelmatig.

Ja, op basis van jouw behoeften kan de connector worden geconfigureerd om een breed scala aan functies te beheersen die bepalen hoe jouw gegevens worden gesynchroniseerd. Wanneer een functie nog niet beschikbaar is, staan we open om die functie op verzoek toe te voegen (* afhankelijk van hoe specifiek het verzoek is kunnen er kosten van toepassing zijn).

Chargebee2MS Dynamics 365 CRM Integratie

Ja. Om dit te bereiken zijn de volgende voorwaarden vereist: een applicatieregistratie in Azure Entra ID.

Nee, we zullen Chargebee klantinformatie synchroniseren met een apart CRM-object genaamd ''CB Klant''. De ''CB klant'' zal dan een link bevatten naar het CRM-account.

Ja, op basis van nieuwe functionaliteit en klantenfeedback updaten we de connector regelmatig.

Prijzen zijn te vinden op pagina 21 en worden per maand vermeld. Je Chargebee plan bepaalt welke versie je nodig hebt.

Ja! En je kunt CRM-eigendom per bedrijfsentiteit toewijzen. Je kunt echter niet één Chargebee-omgeving koppelen aan meerdere CRM-tenants.

Van Chargebee naar CRM: Klanten, Betaalbronnen, Facturen, Creditnota's, Betalingen, Terugbetalingen, Promotiekredieten, Ongefactureerde Kosten, Families, Abonnementen, Add-ons, Kosten, Coupons, Prijzen, Staffels, Functies, Productfuncties. Van CRM naar Chargebee: Accounts, Contacten, Adressen, Offertes.

Heb je vragen die niet beantwoord zijn?