×
English (United States) English

Gids voor Succes met Abonnementsmodellen | PossibilIT

Jouw gids voor abonnement successen:

Belangrijke indicatoren uitgelegd

Van maandelijkse inkomsten tot klantretentie, ontdek in eenvoudige taal wat deze termen betekenen en hoe je ze kunt gebruiken om jouw abonnementsmodel te optimaliseren.1. Abonnement Metrics & Financiën

Veel van onderstaande metrics kunnen bepaald worden op verschillende niveaus. Het is dus belangrijk te weten welk niveau gegeven of gevraagd is, en of het om een totaal gaat of een gemiddelde:

 1. Abonnement
 2. Klant (gebaseerd op alle abonnementen van die klant)
 3. Cohort (gebaseerd op alle abonnementen van een groep klanten, om hiermee trends en patronen te kunnen analyseren). Bijvoorbeeld alle klanten die in een bepaalde maand ingingen op een bepaalde aanbieding.
 4. Product (gebaseerd op alle abonnementen met dat product)
 5. Business (gebaseerd op alle abonnementen van alle klanten)

Jaarlijkse Contractwaarde (ACV Annual Contract Value)

ACV is het jaarlijks totaal van terugkerende abonnementskosten voor de klant. Voor bedrijven die naast terugkerende ook eenmalige kosten in rekening brengen, kan de ACV in het eerste jaar hoger zijn dan in volgende jaren.


Jaarlijks Terugkerende Omzet (ARR Annual Recurring Revenue)

ARR vertegenwoordigt de jaarlijkse omzet van alle abonnementen en is een indicatie van de gezondheid van een abonnementsbedrijf. Het biedt een voorspelbaar inkomstenbeeld. Om de ARR te berekenen, vermenigvuldig je het maandelijkse tarief (MRR) met 12. Als er geen jaarcontracten zijn, hanteer je de MRR-berekening.


Gemiddelde Omzet per Gebruiker (ARPU Average Revenue Per User)

ARPU is de gemiddelde omzet per abonnee in een bepaalde periode. Het geeft een inzicht in de opbrengsten per gebruiker. Veel bedrijven streven naar verhoging van de ARPU.


Toegezegde Maandelijks Terugkerende Omzet (CMRR Committed Monthly Recurring Revenue)

CMRR vertegenwoordigt de vaste maandelijkse inkomsten uit abonnementen, zonder eenmalige inkomsten en zonder verbruiksafhankelijke inkomsten. Voor maandelijkse business vormt de CMRR de absolute basis, en een garantie van wat er binnenkomt.

Het kan aantrekkelijk zijn om bij een verbruik-afhankelijk subscription model een vast minimum bedrag met een klant af te spreken, met bijvoorbeeld als voordeel voor de klant een aantrekkelijker tarief voor het verbruik dat in een maand boven het minimum uitkomt.

Als er in zo’n situatie géén vast maandelijks minimum bedrag is afgesproken, zoals in een “Consumption Based” of “Pay-as-you-Go” situatie, dan kun je overwegen om de CMRR op basis van historische gegevens te bepalen.

 • Soms staat de C in CMRR voor Contracted (Contractueel) i.p.v. Committed (Toegezegd) Dat zal alleen verschil maken in gevallen waarin het toegezegde bedrag niet ook een contractueel verplichte bedrag is, of een ander bedrag is.

Verschil Maandelijks Terugkerende Omzet Delta (DMRR Delta Monthly Recurring Revenue)

MRR toont de maandelijkse veranderingen in abonnementsinkomsten door verschillende (vaak lastiger te voorspellen factoren) zoals verbruik, upgrades of churn.

Vaak wordt Delta MRR berekend over reeds afgelopen periodes, of op basis van het verschil in MRR in de maand vóór en de maand ná een bepaalde wijziging. Maar je kunt als business natuurlijk ook streven naar een bepaalde positieve Delta MRR.


Maandelijks Terugkerende Vergoeding (MRC Monthly Recurring Charge)

Dit zijn vaste kosten die maandelijks door abonnees worden betaald voor hun abonnement.

 • Soms wordt ook de term MRF gebruikt, waarbij de F staat voor Fee (Bedrag). Met name relevant als het een vast bedrag is, en dus niet afhankelijk van een aantal, zoals in charges van type “p maal q” ( = PricePerUnit x Quantity).

Maandelijkse Terugkerende Omzet (MRR Monthly Recurring Revenue)

De MRR is de maandelijkse waarde van een abonnement en speelt een essentiële rol in diverse abonnementsberekeningen. Het wordt berekend door alle jaarlijkse terugkerende kosten op te tellen (excl. BTW) en te delen door 12. Het is belangrijk op te merken dat het niet een gestandaardiseerde berekening betreft. 

 • Kortingen die je aan de klant geeft, worden bijvoorbeeld niet altijd meegenomen in de MRR berekening, terwijl verlaagde prijzen daar dan wel weer zichtbaar in zijn. Een vast kortingsbedrag zou namelijk in theorie kunnen leiden tot een negatief netto charge bedrag. Daarom wordt de korting meestal gemaximeerd, en komt je netto charge bedrag op zijn laagst op 0 uit. Dat soort situaties maakt MRR berekeningen die korting meenemen erg lastig.
 • Tijdelijke kortingen worden vaak ook niet meegenomen in MRR berekening, terwijl doorlopende korting dan wel worden meegenomen. Tijdelijke kortingen worden veel meer tot marketing- of sales-kosten gerekend, net als verkoop-bonussen.

MRR Verloop (MRR Churn = MRR Attrition)

Dit zijn metingen van het maandelijkse verlies van inkomsten door verloop (klanten die opzeggen of niet verlengen).

 • MRR Churn Rate is het percentage van de MRR Churn in een maand ten opzichte van MRR aan het begin van die maand. Dit is een maatstaf voor het klantverloop binnen een bepaalde periode en is een essentiële indicator voor de vitaliteit van een abonnementsbedrijf. Het geeft het percentage klanten weer dat zijn abonnement heeft opgezegd.

MRR Verlenging (MRR Renewal)

Dit geeft de maandelijkse inkomsten door verlenging van bestaande abonnementen weer.

 • MRR Renewal Rate is het percentage van de MRR Renewal in een maand ten opzichte van de totale MRR van alle abonnementen die in die maand verlengd hadden kunnen worden.

Totale Contractwaarde (TCV) (TCV Total Contract Value)

De TCV geeft de volledige waarde van een klantcontract gedurende zijn gehele looptijd weer. Dit omvat eenmalige kosten, periodieke abonnementskosten en andere gerelateerde inkomsten, en toont zo de maximale potentiële waarde van een klant.


Verloop (Churn)

Verloop betreft bestaande klanten die hun abonnement opzeggen of niet verlengen. Er kunnen verschillende redenen zijn voor verloop, en het is belangrijk om te weten waarom. Zoals:

 • De geleverde dienst is te duur
 • De geleverde dienst wordt te weinig gebruikt
 • Of slechts een beperkt deel wordt gebruikt
 • De geleverde dienst heeft te vaak een storing
 • Nazorg en support wordt als onvoldoende ervaren
 • Een concurrent heeft een aantrekkelijker alternatief
 • Er is te een aantrekkelijk aanbod voor nieuwe abonnees.
 • Dus bestaande abonnee zegt eerst op, en start dan meteen met een nieuw abonnement.
 • In de meeste gevallen is het goedkoper om een bestaande abonnee te behouden, dan om een nieuwe abonnee te werven, of om een vertrekkende abonnee terug te halen. Dus dan loont het de moeite om maatregelen te nemen die het verloop verlagen.
 • Vaak zijn er indicatoren dat er een verhoogd risico is dat een klant gaat opzeggen. Denk daarbij aan:
 • Klant betaalt niet meer of vaak te laat
 • Klant gebruikt de dienst niet meer of niet vaak
 • Klant verlaagt het aantal licenties fors
 • Klant meldt vaak klachten
 • Klant zoekt online naar contract-gegevens, naar opzeg-voorwaardes, of naar actuele prijzen en aanbiedingen

Door bovengenoemde Churn Indicators meetbaar te maken, kan men vervolgens Churn Alerts opstellen, en daar binnen de organisatie proactief op acteren. Ook is het mogelijk om alle actuele indicatoren te combineren, en deze te vergelijken met historische gegevens, om zo te komen tot een berekend Churn Risk getal, dat een mate van waarschijnlijkheid geeft dat een klant binnenkort gaat opzeggen. Ook hierop kan men dan proactief acteren.


Negatief Verloop (Negative Churn)

Dit betreft de situatie waarbij de totale abonnement omzet stijgt. Het totaal van de omzet door nieuwe klanten en van de omzetverhoging door bestaande abonnees die meer zijn gaan besteden, is hoger dan het verlies van omzet door verloop van abonnees.


Negatieve Verloop

Ook wel synoniem gebruikt met negatieve omzetverloop, wat een staat van omzet en het netto verloop van abonnementsbedrijven betreft wanneer nieuwe inkomsten. Vernieuwingsratio over de Levenscyclus Dit is het vernieuwingspercentage van abonnementen gedurende de levenscyclus van een contract.


Vernieuwings-/Retentieratio

Deze meten respectievelijk het vernieuwingspercentage van klanten en het percentage behouden klanten over een periode.


Kasstroom

Cashflow geeft de inkomsten of uitgaven over een bepaalde periode weer. Voor abonnementsbedrijven is deze voornamelijk afkomstig uit abonnementsverkopen. Cashflow voorspelling betreft de projectie van toekomstige geldstromen in het bedrijf, gebaseerd op huidige en verwachte abonnementen.


Conversieratio

Conversieratio meet het percentage gebruikers dat overstapt, zoals van een gratis naar een betaald abonnement.


Levenslange Omzet per Klant

Dit is een schatting van de totale inkomsten die een klant tijdens zijn levensduur als abonnee zal genereren. Klantlevenswaarde CLV schat de totale waarde van een klant over zijn gehele levensduur, rekening houdend met zowel opbrengsten als kosten.


Uitgestelde Omzet

Dit is omzet die over tijd moet worden erkend, in tegenstelling tot direct verdiende omzet. Verdiende Omzet Verdiende omzet is de omzet die is gerealiseerd na voltooiing van een verkoop, zelfs als betaling nog moet plaatsvinden.


Groei-efficiëntie-index

GEI meet de kosten die nodig zijn om $1 extra jaarlijks terugkerende omzet te genereren.


Levensduurwaarde

LTV is een andere term voor CLV, wat de totale waarde van een klant over zijn gehele levensduur schat.


Netto Retentie

Het percentage klanten dat een bedrijf behoudt na aftrek van vertrekkende klanten en bijtelling van nieuwe klanten. Een indicator voor klantloyaliteit en groei.


Groeipercentage Nieuwe Klanten

Dit is het tempo waarmee nieuwe klanten worden verworven.


Omzetverantwoording

Het proces van het officieel erkennen van omzet in de financiële verslaggeving van een bedrijf. Het bepaalt wanneer transacties worden opgenomen op basis van bepaalde criteria, zoals wanneer een product is geleverd of een dienst is voltooid.


BTW (Belasting Toegevoegde Waarde)

Een verbruiksbelasting die wordt geheven op de toegevoegde waarde van goederen en diensten op elk punt van de productie of distributiecyclus.

2. Klantrelaties & Betrokkenheid

Abonnementsvernieuwingen

Ook wel prolongatie genoemd is het proces dat elke klant doorloopt wanneer hij zijn abonnement voortzet naar de volgende factureringscyclus.


Abonnementsbeheer

Abonnementsmodellen zijn de afgelopen jaren exponentieel gegroeid, met een groeipercentage van 99% in 2021, omdat het een win-winsituatie is voor zowel klanten als retailers.


Klantintroductie

Onboarding

Het verzorgende post-aankoopproces dat nieuwe gebruikers en klanten vertrouwd maakt met jouw bedrijf en product. Dit geschiedt meestal in de vorm van een geautomatiseerde email met hierin instructies, handleidingen en account/inlog gegevens van het product/dienst.


Klantrelatie

Gaat over het opbouwen en onderhouden van een positieve relatie met consumenten. Het betreft het begrijpen van en goed communiceren met jouw publiek.


Klantbehoud

Een van de kernobjectieven van een bedrijf voor doel- en inkomstenstabiliteit. Het is het vermogen van een bedrijf om zijn klanten in de loop van de tijd te behouden.


Klantsucces

Een methode om ervoor te zorgen dat klanten hun gewenste resultaten bereiken bij het gebruik van een product of dienst van een organisatie. Het omvat het geheel van diensten na de verkoop.


Klantbetrokkenheid

De diepte van de relatie die een klant heeft met een merk of bedrijf.


Klantuitbreiding

De groei en het behoud van bestaande klantrelaties door het aanbieden van nieuwe producten of diensten.


Cliëntsucces

Een focus op het waarborgen dat klanten hun gewenste uitkomsten bereiken door het gebruik van een product of dienst.


Productadoptie

Beschrijft het proces waarbij gebruikers zich bewust worden van een product, de waarde ervan begrijpen en het beginnen te gebruiken.


Productintroductie

Vaak bekend als gebruikersintroductie of klantintroductie, is het introduceren van je product aan gebruikers om na hun abonnement zaken te beginnen.


Klantwerving

Het proces van het aantrekken en converteren van nieuwe klanten.


Kruisverkoop

Het verkopen van een aanvullend product of dienst aan een bestaande klant.


Meerverkoop

Het verkopen van een hoger niveau of duurdere versie van een product of dienst aan een bestaande klant.


Klantfeedback

Informatie of meningen die klanten geven over een product, dienst, of ervaring.


Klantgezondheid

Een metriek die aangeeft hoe waarschijnlijk het is dat een klant blijft, groeit of vertrekt.


Klantreis

De complete ervaring die een klant heeft met een merk of bedrijf vanaf het eerste contact tot aan het einde van de relatie.


Klantreiskaart

Een visuele representatie van de stappen en fasen die een klant doorloopt bij interactie met een merk of bedrijf.


Klantlevenscyclus

De stappen en fasen die een klant doorloopt vanaf het eerste contact met een merk of bedrijf tot aan het einde van de relatie.


Geautomatiseerde Gebruikersbetrokkenheid

Een geautomatiseerd proces waarbij bedrijven proberen hun gebruikers betrokken te houden bij hun product of dienst.

3. Klantfeedback & Onderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek

Wordt gebruikt om het tevredenheidsniveau van je klanten met jouw organisatie, producten, diensten of ervaringen te begrijpen.


Klantsucces Metrieken

De metrieken die klantsucces teams en accountmanagers kunnen volgen om te zien of ze effectief werken en hoe goed een klant.


Klantenonderzoeken

Worden gebruikt om feedback van hun klanten te verzamelen over een scala van onderwerpen en om te peilen hoe klanten zich voelen en denken over het product/de diensten. Dit soort feedback dient vaak als de basis tot het verder uitbreiden van de functionaliteiten van een product/dienst.


NPS (Net Promotor Score)

Een metriek die wordt gebruikt om klantervaringsprogramma's te beoordelen. NPS meet de loyaliteit van klanten aan een bedrijf en voorspelt ook het zakendoen.


Betrokkenheid Score (Engagement)

Dit is een maatstaf voor klantbetrokkenheid, gebaseerd op activiteit en gebruik.

4. Product- & Dienstaanbod

Freemium

Een zakelijke strategie die veel wordt gebruikt door bedrijven in de abonnementswereld. Het biedt bepaalde productfuncties gratis aan, zodat gebruikers kunnen kennismaken met de essentiële functionaliteiten.


Proefabonnementen (Trial)

Een zakelijke strategie waarbij klanten de mogelijkheid krijgen om voor een bepaalde tijd (meestal 14 dagen) een product uit te proberen (gebruikelijk bij SAAS-producten). Hierbij bieden bedrijven de mogelijkheid om meestal de meest uitgebreide versie van het product uit te proberen. Dit kan in een betaalde (tegen een lager bedrag) of niet betaalde vorm. Dit kan met het al registreren van een betaalmethode of zonder (emailadres, voornaam, achternaam)

Tijdens de proefperiode kunnen verkoopacties geschieden, zoals:

 • Contact opnemen met de klant door Sales teams
 • Geautomatiseerde e-mails met een speciaal aanbod
 • Verlenging van proefperiode

Na de proefperiode, wanneer er al een betaalmethode is geregistreerd kan het abonnement automatisch overgezet worden tot een betaald abonnement.


Rechten of Aanspraken

De rechten die aan klanten worden gegeven om bepaalde producten of functies te gebruiken. In de SaaS-business industrie is het recht van aanspraken van groot belang.


SKU (Stock-Keeping Unit)

Een unieke identificatiecode, meestal een alfanumerieke combinatie, die wordt gebruikt om een specifiek product in een voorraad of inventaris te volgen.

5. Betaling & Transactie

Orderafhandeling

Het proces van het afhandelen en voltooien van een klantbestelling, wat kan inhouden het picken, verpakken en verzenden van producten.


Gefaseerde Overeenkomst

Een type zakelijke overeenkomst waarbij voorwaarden, zoals prijsstelling, gedurende een bepaalde periode stapsgewijs veranderen, vaak om een klant te helpen zich aan te passen aan een nieuw product of dienst. Verbuik-gebaseerde facturatie Een factureringsmethode waarbij klanten betalen op basis van hun daadwerkelijke gebruik van een dienst of product in plaats van een vast bedrag. Facturatie hiervan geschiedt altijd achteraf.


Betalingsdienstaanbieder

Beter bekend als PSP (Payment Service Providers) zijn bedrijven dat online diensten aanbieden voor het accepteren van elektronische betalingen door verschillende betalingsmethoden, zoals creditcardbetalingen en bankoverschrijvingen.


SEPA (Single Euro Payments Area)

Een initiatief van de Europese Unie om het overmaken van euro's tussen banken in de Europese lidstaten te vergemakkelijken. Het doel is om grensoverschrijdende betalingen net zo eenvoudig te maken als binnenlandse betalingen.


Revenu Recovery

Een verzamelnaam voor het ophalen van niet geïnde omzet. Denk hierbij aan Dunning, omgaan met failed payments en hierdoor veroorzaakte (involuntary) churn.


Dunning

In de abonnementwereld is dunning de verzamelnaam voor alle processen rondom het ophalen van gefaalde incasso’s. Dit kunnen failed payments (gefaalde betalingen), storneringen (Chargebacks), smart dunning (geautomatiseerde incasso pogingen) en acties die geschieden na het verstrijken van betaaltermijnen.  Denk hierbij aan digitale herinneringen (friendly reminders), maar ook tot het overgaan tot aanmanen van wanbetalers via incassobureaus (fysieke brieven en bezoeken). 


Failed payments 

Oftewel gefaalde incasseringen geschieden in situaties waarbij:

 • Er niet genoeg geld op een rekening staat
 • Betaalmethodes vervallen (creditcard) zijn
 • Bankrekeningnummers veranderd zijn en de registratie hiervan bij betalingsdienstaanbieder (PSP's) niet goed verlopen.
 • Technische storingen

Dit veroorzaakt mogelijk involuntary churn (zie Churn definitie) Om zo snel en efficiënt hier mee om te gaan bestaan er tools/oplossingen die zorgen voor helder overzicht en inzicht. Voorbeelden hiervan zijn het opzetten van Dashboards ondersteunt door rapportages, maar ook het opzetten van geautomatiseerde tools, zoals smart dunning en e mail notificaties. 


Smart dunning

Dit is een functionaliteit die gebruikt wordt om geautomatiseerde incasso-pogingen op te zetten. Denk hierbij aan het configureren hoe vaak er per dag, week of maand pogingen worden uitgevoerd. Dit kan ingezet worden op basis van de gebruikte betaalmethode. Sepa-betalingen kunnen 3 tot 5 dagen in transitie zijn, dus wil je in de tussentijd geen onnodige pogingen door voeren. Creditcardpogingen kunnen meerdere keren op een dag geschiedden. 


(Automatische) Incasso’s

Bij een automatische incasso geeft de klant toestemming om automatisch een bedrag van zijn rekening af te halen. Ideal is bijvoorbeeld een eenmalige machtiging tot het vorderen van een bedrag. Voor terugkerende betalingen (abonnementen) kan een PSP deze machtiging omzetten tot herbruikbare machtiging (token of mandaat genoemd) voor toekomstige vorderingen.


Storneringen

Storneringen (chargebacks) beter bekend als storno's zijn terugvorderingen uitgevoerd door een klant via de bank. Dit is een mogelijkheid die banken bieden voor klanten als zij het bijvoorbeeld oneens zijn met de aangeboden diensten.  In Nederland heeft een klant het recht om tot 8 weken na een betaling dit nog uit te voeren. Een consequentie hiervan is dat facturen weer van status veranderen (niet betaald of nog te betalen).

6. Account Management & Planning

Audit Checklist

Een lijst die wordt gebruikt tijdens audits om ervoor te zorgen dat je alle stappen volgt en niets over het hoofd ziet.


Risicoraamwerk & strategie

Een analyse van de huidige werkwijzen en verbeterpunten als basis voor een discussie over de wensen waaraan het risicobeleid dient te voldoen. Denk aan een strategie en de risicobereidheid van de organisatie. Hierin wordt ook gekeken naar de systemen, instrumenten en werkvormen binnen de organisatie. Dit leidt tot het definiëren van een toolbox met instrumenten en processen, waarmee het risicoraamwerk aantoonbaar wordt onderhouden en ontwikkeld.


Accountuitbreiding

Het proces van groei binnen een bestaande klantaccount. Het is een van de meest lucratieve aspecten van klantsucces omdat het goedkoper is om te verkopen aan een bestaande klant dan aan een nieuwe klant.


Accountbeheer

Het proces van het beheren van de relaties tussen een bedrijf en zijn klanten.


Accountplanning

Het creëren van een plan om de relatie met een klantaccount te maximaliseren. Hieronder valt bijvoorbeeld het ophalen van de besluitvormingsproces, groeistrategie en retentie (Klantbehoud).

7. Klantadvocatuur & Communicatie

Belangenbehartiging of Advocatuur

Klantenbelangenbehartiging is ook een van de doelen van klantsucces om terugkerende inkomsten te maximaliseren en de verkoop te verhogen door klanten te werven met behulp van de belangenbehartiging van de klant.


Draaiboek

Een document of tool die best practices, strategieën, en tactieken beschrijft voor een specifieke zakelijke uitdaging of proces.

Meer informatie?